Menu 

Polska Szkola Stamford Hill

Zapisy
email : info@polskaszkolastamfordhill.org
telefon : 020 8806 0653
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill powstała w 2010 roku z potrzeby serca i patriotycznego obowiązku.
Młoda emigracja szczególnie narażona jest na utratę tożsamości narodowej. Brak styczności z polskością sprawia, że dzieci niejednokrotnie nie chcą lub nie potrafią porozumiewać się w języku ojczystym oraz nie znają historii i tradycji swojego kraju.
„Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
(…)
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona !”
Leopold Staff