O Szkole

Polska Szkola Stamford Hill

oszkolgebg
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill powstała w 2010 roku z potrzeby serca i patriotycznego obowiązku. Młoda emigracja szczególnie narażona jest na utratę tożsamości narodowej. Brak styczności z polskością sprawia, że dzieci niejednokrotnie nie chcą lub nie potrafią porozumiewać się w języku ojczystym oraz nie znają historii i tradycji swojego kraju.
Dla wielu dzieci zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole są jedyną okazją do budowania więzi narodowej. Małych emigrantów ciągle przybywa i z powodu braku miejsc wiele dzieci nie zostało przyjętych do istniejących już szkół. Dlatego w trosce o zachowanie języka polskiego na prośbę rodziców otwarto Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill, która stanowi ośrodek polskości i miejsce spotkań Polonii w północnym i wschodnim Londynie.
Najważniejszym celem jest więc krzewienie kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. W naszej placówce młodzi Polacy uczą się języka polskiego, historii, geografii i religii. Uczniowie poznają polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę oraz uczęszczają na katechezę i przygotowywane są do Pierwszej Spowiedzi i do Pierwszej Komunii. Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Uczymy szacunku do Boga, drugiego człowieka, przyrody, Ojczyzny oraz do kraju, w którym mieszkamy – Wielkiej Brytanii.
Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Uczymy szacunku do Boga, drugiego człowieka, przyrody, Ojczyzny oraz do kraju, w którym mieszkamy – Wielkiej Brytanii. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków.
Pragniemy brać czynny udział w integracji angielskiego i polskiego społeczeństwa poprzez nawiązanie współpracy z CROWLAND PRIMARY SCHOOL, w której znajduje się siedziba Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych a w przyszłości także z innymi angielskimi placówkami. Chcemy organizować wspólne zajęcia plenerowe dla skautów i harcerzy, konkursy i wycieczki szkolne dla uczniów obu szkół oraz imprezy sportowe i kulturalne, na które zaproszeni zostaną ich rodzice. Tego rodzaju spotkania są idealną okazją do poznania różnorodności kulturowej, nauki języków obcych, integracji i nawiązania nowych przyjaźni.
Planowany jest także projekt ‚WYMIANA UCZNIÓW’; w ramach, którego uczniowie zaprzyjaźnionych szkół w Polsce i w Anglii będą korespondować między sobą, a następnie będą się odwiedzać w swoich domach rodzinnych. Podczas pobytu w kraju kolegi dzieci będą miały szansę poznać zabytki, zwyczaje i kulturę kraju, do którego zostaną zaproszone. To wspaniała przygoda i okazja do nauki. A wszystko po to by zbliżyć społeczności mieszkające obok siebie w północnym Londynie, z czego z pewnością wszyscy skorzystają.
To właśnie dla tej polskiej społeczności z potrzeby serca i patriotycznego obowiązku otwarto Polska Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II na Sramford Hill.