22. 06. 2019 Wizyta Konsula RP pana Tomasza Balcerowskiego w naszej szkole.