Rada Szkoły

Rada Szkoły
 1. Zarząd Szkoły:
  • Janina Alina Bytniewska – Dyrektor szkoły
  • Danuta Kot – Zastępca dyrektora szkoły
  • Anna Szyfer – Sekretarz szkoły
  • Joanna Emmitt – Księgowa, nadzór finansowy
  • Małgorzata Drohomirecka- Aktualizacja strony internetowej
  • Jenny Sobczyński – Koordynator współpracy szkoły polskiej z angielską.
 2. Wychowawcy:
  • Informację do uzupełnienia
 3. Centrum Edukacyjne:
  • Jadwiga Nawolska
  • Małgorzata Markiewicz
  • Justyna Gwiazdowska
 4. Pracownicy socjalni:
  • Sklepik szkolny – Michał Oreszuk
  • Ochrona – Stanislaw Kot
  • Connor
 5. Rada Rodziców:
  • Edyta Jaszczyszyn – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Edyta Magdziak – Sekretarz
  • Trójki klasowe